- Thien Kim Real

Real Estate Danang
Villas For Rent
City : Đà Nẵng Dimension : 150 m2
District :Q. Thanh Khê Price :919 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Thanh Khê Price :919 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 400 m2
District :Q. Cẩm Lệ Price :2000 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :1200 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 600 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :1100 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 400 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1400 usd
Direction :Đông Bắc Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 400 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :0 usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 200 m2
District :Q. Cẩm Lệ Price :850/month usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :900usd/month usd
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :1400usd/month usd
Direction :Đông Nam Street:0 m