- Thien Kim Real

Real Estate Danang
City : Đà Nẵng Dimension : 122.9 m2
District :Q. Thanh Khê Price :15tr/m2 vnđ
Direction :Đông Street:4 m
City : Đà Nẵng Dimension : 148.8 m2
District :Q. Hải Châu Price :1,3 tỷ vnđ
Direction :Tây Street:5.5 m
City : Đà Nẵng Dimension : 100 m2
District :Q. Liên chiểu Price :1,35 tỷ vnđ
Direction :Tây Nam Street:30 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :1.2 tỷ vnđ
Direction :Tây Street:7.5 m
City : Đà Nẵng Dimension : 87.75 m2
District :Q. Hải Châu Price :2.4 Tỷ vnđ
Direction :Tây Street:7.5 m
City : Đà Nẵng Dimension : 73.5 m2
District :Q. Thanh Khê Price :1,5 tỷ vnđ
Direction :Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 148.8 m2
District :Q. Hải Châu Price :1.3tỷ vnđ
Direction :Tây Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 540 m2
District :Q. Thanh Khê Price :5.5tỷ vnđ
Direction :Tây Street:0 m