- Thien Kim Real

Real Estate Danang
House For Rent
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Thanh Khê Price :1500 vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 100 m2
District :Q. Sơn Trà Price :500 vnđ
Direction :Tây Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 105 m2
District :Q. Hải Châu Price :1143 vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 100 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :800 vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 112.5 m2
District :Q. Hải Châu Price :167 vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 75 m2
District :Q. Thanh Khê Price :143 vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Sơn Trà Price :600usd vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :700usd/month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m