- Thien Kim Real

Real Estate Danang
House For Rent
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Thanh Khê Price :600usd/month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :650 usd/month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :700usd/month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Sơn Trà Price :450usd/month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Sơn Trà Price :800USD/ month vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 175 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1300$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 80 m2
District :Q. Hải Châu Price : 1200$ (2 beds) vnđ
Direction : Street:0 m