- Thien Kim Real

Real Estate Danang
Villas For Rent
City : Đà Nẵng Dimension : 300 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1400$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 250 m2
District :Q. Sơn Trà Price : 1300$ vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 150 m2
District :Q. Sơn Trà Price :800$ vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 200 m2
District :Q. Hải Châu Price : rental/month: 700$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 120 m2
District :Q. Sơn Trà Price :600 usd/month vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 300 m2
District :Q. Sơn Trà Price :600 usd/month vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 240 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1200$ vnđ
Direction : Street:0 m