- Thien Kim Real

Real Estate Danang
Villas For Rent
City : Đà Nẵng Dimension : 150 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1200 vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 0 m2
District :Q. Hải Châu Price :1200$ vnđ
Direction :Đông Nam Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 300 m2
District :Q. Hải Châu Price :1000$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 200 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :1000$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 200 m2
District :Q. Sơn Trà Price :0 vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 144 m2
District :Q. Cẩm Lệ Price :900$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 150 m2
District :Q. Sơn Trà Price :1400$ vnđ
Direction : Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 400 m2
District :Q. Sơn Trà Price : $ 1,500 / month vnđ
Direction : Street:0 m