- Thien Kim Real

Real Estate Danang
City : Đà Nẵng Dimension : 125 m2
District :Q. Hải Châu Price :2,05 tỷ vnđ
Direction :Bắc Street:30 m
City : Đà Nẵng Dimension : 100 m2
District :Q. Liên chiểu Price :680tr vnđ
Direction :Đông Street:7.5 m
City : Đà Nẵng Dimension : 300 m2
District :Q. Ngũ Hành Sơn Price :5,2 tỷ vnđ
Direction :Đông Nam Street:15 m
City : Đà Nẵng Dimension : 100 m2
District :Q. Cẩm Lệ Price :8,5tr/m2 vnđ
Direction :Đông Street:7.5 m
City : Đà Nẵng Dimension : 122.9 m2
District :Q. Hải Châu Price :15tr/m2 vnđ
Direction :Đông Street:4 m
City : Đà Nẵng Dimension : 90 m2
District :Q. Hải Châu Price :2,1 tỷ vnđ
Direction :Bắc Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 125 m2
District :Q. Hải Châu Price :2,05 tỷ vnđ
Direction :Bắc Street:0 m
City : Đà Nẵng Dimension : 120 m2
District :Q. Sơn Trà Price :24tr/m2 vnđ
Direction :Đông Street:15 m